Well Now

Implantologia

  • Najlepsze implanty i biomateriały

30 lat doświadczenia, tysiące wprowadzonych implantów.

Implanty stomatologiczne to niewielkie śrubki, którymi są zastępowane korzenie zębów. Umożliwiają przywrócenie wyglądu fizycznego i funkcji żucia pacjentom z częściową lub całkowitą utratą uzębienia. Implanty stomatologiczne są przeznaczone do stosowania w obrębie szczęki lub żuchwy w celu zapewnienia podparcia uzupełnieniom protetycznym odbudowującym zęby. Łącząc się z kością, implanty umożliwiają wykonywanie różnego rodzaju uzupełnień – od pojedynczych koron odtwarzających brak jednego zęba do mostów obejmujących cały łuk zębowy czy też protez nakładkowych, dla których stanowią elementy kotwiące. Implanty stomatologiczne wytwarzane są z tytanu – materiału biokompatybilnego i niezwykle trwałego o dużym stopniu twardości. W naszej klinice polecamy i stosujemy obecnie tylko najlepsze implanty produkowane przez liderów: firmy Nobel Biocare, Straumann i Biomet.

Komu można wprowadzić implanty? – pacjentom, których stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego w obrębie jamy ustnej.

Kto powinien dokładnie rozważyć wprowadzenie implantów? – pacjenci, u których zostaną stwierdzone czynniki mogące negatywnie wpłynąć na zdolność odbudowy kości lub sąsiadujących tkanek miękkich (np. choroby tkanki łącznej, leczenie kortykosteroidami, zakażenie kości, palenie tytoniu), muszą wspólnie z lekarzem stomatologiem dokonać szczegółowej oceny potencjalnego ryzyka i korzyści związanych z założeniem implantów stomatologicznych.

W przypadkach braku wystarczającej dla wprowadzenia implantu ilości tkanki kostnej stosujemy rekonstrukcje z użyciem materiałów typu Bio-oss lub kości autogennej. Możemy w ten sposób odbudować kość na wysokość lub szerokość, a także podnieść dno zatoki szczękowej (sinus lift). W sytuacjach bardziej skomplikowanych jesteśmy w stanie wykonać zabieg lateralizacji nerwu zębodołowego dolnego. Przy deficycie tkanek miękkich stosujemy różne zaawansowane zabiegi je odtwarzające, pozwalające odzyskać nie tylko funkcję ale również estetykę.

error: Content is protected !!
Skip to content